Pressar

I produktionen sparar bearbetning med verkstadspressar som exempelvis stansmaskiner material, energi och effektivitet jämfört med traditionell bearbetning. Den har låga tekniska krav på operatören och kan tillverka produkter som inte kan uppnås genom bearbetning av olika formapplikationer.

De tre vanligaste typerna av pressar är mekaniska, hydrauliska och mekaniska pressar med servoteknik.

Mekaniska verkstadspressar

Mekaniska pressar använder en motor som är ansluten till ett mekaniskt svänghjul för att överföra och lagra energi. DE är väl lämpade för att skapa grundare och enklare detaljer av rullar av plåt. Mekaniska pressar används vanligtvis för progressiv stämpling och överföringsstämpling med stora produktionsserier.

Hydrauliska verkstadspressar

Hydraul pressar använder trycksatt hydraul vätska för att applicera kraft på materialet. Hydraul kolvar förskjuter vätska med en kraftnivå som är proportionell mot kolvhuvudets diameter, vilket möjliggör en avancerad grad av kontroll över mängden tryck och ett mer konsekvent tryck än en mekanisk press. Hydrauliska pressar används vanligtvis för mindre produktionsserier för att skapa mer komplicerade och djupare stansningar än mekaniska pressar. De möjliggör mer flexibilitet på grund av den justerbara slaglängden och det kontrollerade trycket.

Mekaniska verkstadspressar med servoteknik

Mekaniska servopressar använder högkapacitetsmotorer istället för svänghjul. De används för att skapa mer komplicerade stansningar med högre hastighet än hydrauliska pressar. Slag, glidläge, rörelse och hastighet kontrolleras och programmerbara. De drivs av antingen ett länk assisterat drivsystem eller ett direkt drivsystem.

© 2023 Energywise Nordic | I samarbete med Industrimedia AB

Call Now Button

Log in with your credentials

Forgot your details?