Hydraulpress UPV100TT

UPV100TT är vårt flaggskepps hydrauliska press med ett övre bord, idealiskt för arbeten som:

skärande
stansning
stämpling
krympning
prägling
Centralt under kolven i bordet och i den nedre delen av kroppen har ett Ø100 hål gjorts som gör att t ex avfall kan falla ut fritt under stansningen.
Tack vare möjligheten att byta ut borden kan vi anpassa maskinen för att arbeta med material av större eller mindre dimensioner.
Den vertikala hydrauliska pressen kännetecknas av:

styvhet
styrka
repeterbarhet
intuitiva kontroller
felfri
rörlighet
Maskinen har två driftlägen, manuell och automatisk:

– manuell: låter dig styra kolvens slag i hela arbetsområdet, d.v.s. 150 mm, med hjälp av fotreglagen (vänster-förlängning, höger-indragning). Det här läget låter dig ställa in t.ex. dies och dies exakt).

– automatisk: med bara en omkopplare utför tryckningen upprepade gånger den kolvcykel som tidigare ställts in av operatören.

UPV100TT har ProFace från Schneider Electric pekkontroll. Tack vare detta alternativ är det möjligt att ställa in kolvens position upp till 0,1 mm.

Maskin
 • Maskinen drivs av ett aggregat på 250 bar 7,5 kW
 • 100T tryck genereras av en hydraulcylinder med en kolvdiameter på 220mm
 • Styrning av hydraulcylindern är möjlig i varje steg av dess drift
 • Arbetsbordet med måtten 650mm x 490mm har T-kanaler som möjliggör montering av verktyg och instrument som krävs för arbete
 • Fi40-tappen tillåter installation av olika typer av verktyg
Kontrollera
 • Pressen har utrustats med en elbox med implementerad styrning
 • Hydraulcylindern styrs av fotpedaler
 • Kolvens slag regleras av en elektronisk styrenhet, tack vare vilken det är möjligt att ställa in arbetsverktygets position med en noggrannhet på 0,1 mm, vilket gör det möjligt för föraren att bestämma ställdonets ändlägen
 • De hydraulventiler som finns tillgängliga för operatören möjliggör justering av kolvens förlängningshastighet och tryck
 • Maskinen fungerar i automatiskt eller manuellt läge
Säkerhet
 • CE-märkning: Maskinen uppfyller säkerhets- och hälsovillkoren i Europeiska unionens maskindirektiv 2006/42 / EG
 • Maskinen har fyra nödstoppsknappar som gör att maskinen kan stoppas när som helst under drift
Maskintransport
 • Maskinen är utrustad med ett transportöga för gafflarna på en gaffeltruck.
Motoreffekt

7.5 kW

Motorhastighet

1450 obr/min

Pressens tryck

100 000 kg

Kolvförlängningshastighet

10 mm/s

Mått
 • längd: 1200 mm
 • höjd: 1800 mm
 • bredd: 870 mm
Total kraft

250 bar

Egen vikt

2600 kg

Kolvslag

150 mm

Tabell

650 mm x 490 mm

Teknisk ritning av en mekanisk komponent med dimensionella anteckningar.

© 2024 Energywise Nordic | I samarbete med Svensk Media Partner

Call Now Button

Log in with your credentials

Forgot your details?