Hydraulpress UPV50

UPV50 är vår medelstora hydraulpress, perfekt för följande jobb:

 • skärande
 • stansning
 • stämpling
 • krympning
 • extrudering

Centralt under kolven i bordet och i den nedre delen av kroppen har ett Ø100-hål gjorts, vilket tillåter att t.ex. avfall faller fritt under stansningen.
Tack vare möjligheten att byta ut borden kan vi anpassa maskinen för att arbeta med material av större eller mindre dimensioner.
Den vertikala hydrauliska pressen kännetecknas av:

 • styvhet
 • tvinga
 • repeterbarhet
 • intuitiva kontroller
 • felfri
 • rörlighet

Maskinen har två driftlägen, manuella och automatiska:

– manuell: låter dig styra kolvens slag i hela arbetsområdet, dvs 150 mm, med fotomkopplarna (vänster förlängning, högerdragning). Detta läge möjliggör exakt inställning av t.ex. matriser och matriser).

– automatisk: med bara en omkopplare utför pressen upprepade gånger kolvcykeln förinställd av operatören.

UPV50 har en ProFace av Schneider Electric touch-kontroll. Tack vare detta alternativ är det möjligt att ställa in kolvens läge upp till 0,1 mm.

Maskin
 • Maskinen drivs av ett aggregat på 250 bar 5,5 kW
 • Trycket på 50T genereras av en hydraulcylinder med en kolvdiameter på 160mm
 • Styrning av hydraulcylindern är möjlig i varje steg av dess drift
 • Arbetsbordet med måtten 650mm x 490mm har T-kanaler som möjliggör montering av verktyg och instrument som krävs för arbete
 • Fi40-tappen tillåter installation av olika typer av verktyg
Kontrollera
 • Pressen har utrustats med en elbox med implementerad styrning
 • Hydraulcylindern styrs av fotpedaler
 • Kolvens slag regleras av en elektronisk styrenhet, tack vare vilken det är möjligt att ställa in arbetsverktygets position med en noggrannhet på 0,1 mm, vilket gör det möjligt för föraren att bestämma ställdonets ändlägen
 • De hydraulventiler som finns tillgängliga för operatören möjliggör justering av kolvens förlängningshastighet och tryck
 • Maskinen fungerar i automatiskt eller manuellt läge

Säkerhet

 • CE-märkning: Maskinen uppfyller säkerhets- och hälsovillkoren i Europeiska unionens maskindirektiv 2006/42 / EG
 • Maskinen har fyra nödstoppsknappar som gör att maskinen kan stoppas när som helst under drift
Maskintransport
 • Maskinen är utrustad med transportögon för gafflarna på en gaffeltruck.
Motoreffekt

5.5 kW

Motorhastighet

1450 obr/min

Pressens tryck

50 000 kg

Kolvförlängningshastighet

10 mm/s

Mått
 • längd: 1050 mm
 • höjd: 2100 mm
 • bredd: 850 mm
Total kraft

250 bar

Egen vikt

1400 kg

Kolvslag

150 mm

Tabell

650 mm x 490 mm

Teknisk ritning av möbelplan med måttanteckningar.

© 2024 Energywise Nordic | I samarbete med Svensk Media Partner

Call Now Button

Log in with your credentials

Forgot your details?