Stansverktyg

PROCESS FÖR GENOMFÖRING AV INDIVIDUELLA BESTÄLLNINGAR
  1. Kunden kontaktar vårt företag via telefon eller e-post och anger vilket problem som behöver lösas. Det är nödvändigt att presentera den tekniska dokumentationen av de färdiga detaljerna.
  2. Specialistteamet genomför en teknisk analys av problemet, efter att man har bekantat sig med kundens behov. Kunden får sedan en återkoppling gällande utförandet av den föreslagna lösningen.
  3. Sedan genomför konstruktörerna en geometrisk 3D modell av bigningen. Kunden får visualiseringar av projektet i form av renderade bilder.
  4. När kunden har godkänt förslaget, påbörjas dess tillverkning där den förbereds och testas.
  5. En säkrad och packad bigning skickas till kunden.

Företaget Energywise Nordic informerar om att tiden för genomförandet av beställningen bestäms individuellt för varje projekt.

© 2023 Energywise Nordic | I samarbete med Industrimedia

Call Now Button

Log in with your credentials

Forgot your details?