Stansmaskiner

En stansmaskin är en metallbearbetningsmaskin som exakt formar eller skär metall enligt valda specifikationer. Denna process innebär att metallen formas, sträcks, skärs, stansas. Metallen kan även stansas med en form, som kallas stansverktyg.
En stans kan ses som en metallbearbetningsmaskin som deformerar eller formar metall genom ett valt stansverktyg exempelvis en form.

Tillverkning med stansning avser främst bearbetning av plåt. Genom formen kan stansmaskiner bland annat utföra stansning, formning, djupdragning, finstansning, nitning och extrudering. Vanliga områden där stansning med stansmaskiner används är inom elektronik, kommunikation, datorer, hushållsapparater, möbler och transport. Stansning och formning används vid tillverkning av hårdvarudelar för olika fordon, exempelvis bilar, motorcyklar och cyklar. Metallstansmaskiner kan delas in i mekaniska pressar eller hydrauliska pressar

Jämfört med traditionell bearbetning sparar stansningsprocessen energi och material, och bearbetningseffektiviteten är högre. Stansmaskinen består av en stödplatta och ett ramsegment, ett stort metallblock där stansverktyget är fäst vid metallblocket. De olika stansverktygen -Toppformen och bottenformen placeras mellan den övre formen och den nedre formen och trycket från stansen bearbetar plåten sedan till önskad produkt.

© 2024 Energywise Nordic | I samarbete med Svensk Media Partner

Call Now Button

Log in with your credentials

Forgot your details?