Stansning i upphängda profiler

Ett stansverktyg som har en speciell tillämpning när man använder målade profiler. Stansen tillverkar hål i 6 [mm], avlägsnande från profilens kant med 8 [mm] vilket möjliggör fri upphängning av elementet i måleriet. Stansen gör hål i profilerna i intervallet 50×30 – 120×120 [mm].

Stämpeln och matrisen är gjorda av verktygsstål 1.2379 härdad till 60 HRC hårdhet.

TILLÄMPNING

Att göra hål i profilerna som vi senare kan hänga upp för att måla eller för att galvanisera.

KOMPATIBILITET

WKR10; WKR70H; UPV28

Ett stansverktyg som har en speciell tillämpning när man använder målade profiler.

© 2024 Energywise Nordic | I samarbete med Svensk Media Partner

Call Now Button

Log in with your credentials

Forgot your details?